Dear customers, dear business partners, dear parents,

English version below, Nederlandse versie beneden

for several weeks, the topic of Corona Virus (COVID-19) has been occupying the population and companies worldwide. The federal government has called for solidarity and reduced public life to a minimum.

We here at interco Group have taken the necessary measures to protect our young and old patients, our customers and our staff. We have activated our detailed pandemic- and emergency plan internally, so that the supply chains are not affected for now. However, border closures lead to possible delays in delivery. We discuss individual cases with you personally and together we look for a prompt solution.

To protect the patients and our field staff, we have decided that our medical device consultants will be no longer on the road, for the time being. For the time being, patients will no longer be visited on site. Furthermore, nationwide school closings mean that not all people involved can attend the dates. Neither we nor you, want to be responsible for possible infections. 

Furthermore, that customers can still be supplied and repairs can be carried out on site, we have activated various online services. The interco team has now set up an online consulting service.
During our business hours from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. you can ask us for a video conference for advice and repairs

Various services are available such as:

    • Microsoft Teams available via info@interco-reha.de (or we will send you an invitation)
    • Face Time available via +49 151 18601403
    • WhatsApp Videoanruf available via +49 151 18601403

These services are available in German, English and Dutch. Our trained medical device consultants and experienced technicians will support you regarding any required measures for patients. Parents or caregivers can contact us directly through these channels to carry out necessary emergency repairs independently in a protected home environment. 

Please pass the above mentioned numbers/channels in case of need to the families. We will digitally assist the respective persons through the repair process and you will receive the proof from us for invoicing any necessary repair materials with your health insurance. In order to ensure a smooth process, we will from now on deliver equipment / options within 24 hours (plus transport time), so that repairs can be carried out in the home environment.

Our production will for now continue as usual and will probably not lead to delivery bottlenecks. Unfortunately we have to use the words "for now and probably", because no one is sure about what will happen in the following days/weeks/months and how the virus will spread. However, it is very important for us to keep up the communication with our partners. We will keep you up-to-date on a regular basis. We would be very grateful if you would also keep us regularly informed about the current status of your company.  

Of course our customer service is available as usual by telephone number +49 2243 88070. Our business hours are Monday-Friday from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. 

Stay healthy! 

With best regards,
Your interco Group!


Beste klant, beste zakenpartner, beste ouders,

sinds weken houdt het thema Coronavirus (COVID-19) de wereldwijde bevolking en bedrijven bezig.

Ook de Interco groep heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om de veiligheid van onze kleine en grote patiënten, klanten en personeelsleden te waarborgen. Wij hebben een uitgebreide, interne pandemieplan en noodgevalplan geactiveerd, zodat onze leveringsketens niet worden aangetast. Desondanks kunnen grenssluitingen voor vertraging bij leveringen zorgen. Individuele gevallen zullen wij persoonlijk bespreekbaar maken, om gezamenlijk tot een snelle en gepaste oplossing te komen.

In verband met de veiligheid van onze patiënten en medewerkers is er besloten, dat onze vertegenwoordigers vooreerst geen bezoeken aan klanten afleggen. Patiënten zullen dus vooreerst niet meer worden bezocht. Verder zorgen de landelijke sluitingen van scholen ervoor dat niet alle, bij het proces betrokken personen, deel kunnen nemen aan afspraken. Interco wil geen verantwoordelijkheid dragen voor mogelijke besmettingen.

Er zijn verschillende online diensten ingeschakeld om klanten te helpen en reparaties ter plekke te verrichten. Per direct heeft de interco groep dus een online adviessysteem ingeschakeld.
U kunt ons tijdens onze kantooruren (van 8.00 tot 17.00 uur) bereiken. Via digitaal vergaderen kunnen er vragen worden beantwoord met betrekking tot advies en herstelwerkzaamheden. 

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

    • Microsoft Teams bereikbaar via info@interco-reha.de (of wij sturen een uitnodiging)
    • Face Time bereikbaar via +49 151 18601403
    • WhatsApp Video telefoon bereikbaar via +49 151 18601403

Onze diensten zullen u in het Duits, Nederlands en Engels worden aangeboden, waarbij onze ervaren vertegenwoordigers en assembleurs u bij de noodzakelijke maatregelen te woord zullen staan. Ouders en verzorgers kunnen via genoemde contactmogelijkheden direct contact opnemen, zodat er in noodgevallen eventueel zelfstandig en in een veilige omgeving reparaties kunnen worden doorgevoerd.

Wij vragen u om de genoemde nummers/contactmogelijkheden, waar nodig, aan de families door te geven. Vervolgens zullen wij de desbetreffende persoon digitaal door het reparatieproces heen begeleiden. U zult hierover een bevestiging ontvangen voor de facturering van eventueel noodzakelijke materialen. Om de procedure zo soepel mogelijk te laten verlopen, leveren wij per direct montage-onderdelen/ accessoires binnen 24uur (plus leveringstijd) zodat een montage in de thuissituatie gerealiseerd kan worden.

De productie gaat op het moment gewoon door en zal naar verwachting niet tot knelpunten in de levering leiden. Helaas moeten we zeggen “naar verwachting” aangezien wij geen zicht hebben op de ontwikkelingen, m.b.t. het coronavirus, in de komende dagen/weken/maanden. Wij vinden het heel belangrijk om de communicatie met onze partners in stand te houden. Daarom zullen er met regelmaat updates worden verstuurd. Ook zouden wij het waarderen als u ons op de hoogte houdt van de ontwikkelingen binnen uw bedrijf. 

Ons telefonische klantenservice staat u, zoals gewoonlijk, graag ter beschikking onder het telefoonnr. +49 2243 88070. Onze kantooruren zijn: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00uur.

Wij hopen dat u gezond blijft!

Met vriendelijke groeten,
Uw interco groep

High quality. Durable. Customized.

In powder coating, metal workpieces are first pre-treated in a chromium-free and environmentally friendly manner, sprayed with polyester powder and then fired at 200 to 220 °C. During the firing process, the plastic powder flows and cross-links to form a permanent coating. This gives you a protective and attractive surface, matt, textured or glossy as desired.

Advantages

 • High quality surface finishing
 • Choice of numerous color options
 • Short processing times
 • Environment-friendly process
 • Long-lasting corrosion protection
 • Use of powder coatings harmless to health
 • Dirt-repellent effect for easy cleaning

Procedure

All electrically conductive workpieces are suitable for powder coating. All parts of the workpiece to be coated must be able to withstand heating to 220 °C. Our powder coating plant is suitable for coating individual parts as well as for series production.

There are virtually no limits in the choice of colors. We realize RAL and special colors in different gloss variants and surface structures. This results in individually coated surfaces - from silky gloss to matt and from smooth to coarsely textured in your desired color.

We coat formats up to 2.30 x 2.30 x 1.80 meters.

 

 • Wheel rims
 • Car parts
 • Railing and facade parts
 • Garden gates and fence elements
 • Metal furniture
 • Parts for industrial use
 • Machine components

We have an extensive wealth of experience and would be pleased to inform you about the various possibilities of our powder coating system.

If you have any questions about powder coating and would like individual production advice, please contact us directly.

In addition, we also support you in mold and model making as well as in construction.

Registration interco Tech! Newsletter

Subscribe now to our free Newsletter and always receive the latest information about interco Tech! Services.

Per mail. Per telephone. In person.

Would you like to know more about the interco Group! or the interco brands? Simply contact us directly.

Contactform

Set 1
Set 2
Set 3
* Mandatory fields
Set 4